Hisar Eğitim Vakfı

Bir grup eğitim gönüllüsünün girişimiyle ülkemizde çağdaş ve en ileri eğitim sistemlerinin uygulanmasını desteklemek için 1970 yılında kurulmuş, kar dağıtma amacı olmadan, kişisel ve kurumsal bağışları kamu yararına hizmete dönüştüren bir eğitim vakfıdır.

Hisar Eğitim Vakfı 1970 yılında Robert Kolej Mezunları tarafından hem Robert Koleje katkı hem de ülkemizin eğitimine katkıda bulunmak için kurulmuştur. Ardından Vakfımız, 1996 yılında Hisar Okullarını kurarak Türkiye'ye ilerici bir K12 okulu kazandırmıştır.

Vakfın gayesi ülkemizde çağdaş ve en ileri öğretim ve eğitim sistemlerinin tatbikini kolaylaştırmak ve Türk toplumuna yararlı ve yurtsever vatandaşlar yetiştirmek, bu amaçla gerekli maddi ve manevi şartları ve imkanları sağlamak amacıyla öğretim kurumlarına destek vermek suretiyle Türk eğitimine yararlı olmaktır.

Hisar Eğitim Vakfı katkısını ülkemizin iki çağdaş eğitim kurumu olan, Robert Kolej ve Hisar Okulları üzerinde yoğunlaştırmaktadır. Hisar Okulları, Vakfın ilk ve tek iktisadi işletmesidir. Bakanlar Kurulu’nun 23.08.1973 tarih ve 7/7031 sayılı kararıyla Hisar Eğitim Vakfına vergi muafiyeti sağlanmıştır. Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamı yasayla belirlenen şartlarda vergiye tabi kazançtan indirim konusu yapılabilmektedir.

Bağış Yapmak İstiyorum

Hisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu onayı ile Hisar Okulları için aşağıdaki bağış kanalları geliştirilmiştir. Belli bir fon kapsamında proje-bazlı şartlı bağışlar ilgili projede kullanılır; serbest fon kaynakları ise okul yönetiminin talebi ve Hisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulunun onayı ile en etkin şekilde kullanılacak şekilde faaliyetlere yönlendirilir.

Ana Varlık Fonu Bağışları (Endowment)

Ana varlık fonu bağışları kapsamında, kişi veya kurumlar tarafından yapılan şartlı bağışlarla, ana parası harcanmayarak fonun getirisi değenlendirilendirilen veya getirinin ana varlığa eklendiği fonlardır. Ana varlık fonu için bağışlar nakdi ve ayni olabilirken gayrimenkul bağışları da ana varlık fonu için önemli bağış kalemleridir.

Bilgi için: info@hisar.org

Kurumsal Çalışmalara Destek Fonu

Vakfımız bünyesindeki kurumsal tarih ve arşiv çalışmalarıyla beraber yönetim ve yönetişim çalışmalarına destek olmak için bu fona şartlı bağışlar yapılır. 

 

Bağış için tıklayınız

Özel Gün Bağışları

HEV dostlarının Hisar Okullarını desteklemek için yapacakları bu bağış türünde, isme özel tasarlanan sertifikalar, adına bağış yapılan kişilere gönderilir.

Bağış için tıklayınız.

Akademik Fonlara Bağışlar

Hisar Okulları tarafından burs ve mali yardım desteği de dahil olmak üzere akademik amaçlı fonlara, bağışçının uygun gördüğü miktarda bağış yapılır.

Bağış için tıklayınız.

Mekan/Alan İsimlendirme Bağışları

Okulumuzdaki mekan (bina, derslik, laboratuvar gibi) ve alanlara süreli/süresiz olarak kurumların, bireylerin veya ailelerinin isimleri verilir.

Bilgi için: info@hisar.org

Ayni Bağışlar

Bu kategoride eğitim faaliyetlerimizi daha etkin yürütmemizi sağlayacak malzeme, ekipman ve hizmet gibi ayni bağışlar yapılır.

Bilgi için: info@hisar.org

Mezun Bağışları

Hisar camiasının en önemli paydaşlarından olan mezunlarımız istedikleri tutarda destek olabilirler; bağışları mezun sınıf olarak takip edilmektedir. Bu kapsamda bağışçılarımız, sağladıkları desteğin kullanım amacını (burs, teknoloji ve inovasyon fonu gibi) kendilerine sunulan seçenekler arasından tercih eder.

Bağış için tıklayınız.

Genel Fon Bağışları

Herhangi bir alt veya üst limiti olmayan şartsız bağışlar olup, Yönetim Kurulu onayı ve Resmi Senedimiz çerçevesinde Hisar Okulları ve ülkemizdeki diğer eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda kullanılır.

Bağış için tıklayınız.

Komiteler

HEV Bina ve Arsa Koruma ve Geliştirme Komitesi

Hisar Eğitim Vakfı Bina ve Arsa Koruma ve Geliştirme Komitesi, Hisar Okullarının fiziksel büyüme ve esneklik olanaklarını doğru belirlemek, zaman içinde değişimlere hızla uyum sağlayabilecek tasarım kriterleri ve yerleşim sistemlerini planlanmak, büyüme ve gelişme modellerinin ön çalışmasını yürütmek ve öneriler geliştirmek hedefiyle kurulmuştur.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayın
HEV Geliştirme Komitesi

Hisar Eğitim Vakfı Geliştirme Komitesi, hayırseverliğin HEV paydaşları ve mezunları arasında gelişmesi için ortam yaratmak; HEV ve Hisar Okullarının misyonlarını geliştirmek ve stratejik hedeflere ulaşmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayın
HEV Strateji Geliştirme Komitesi

Hisar Eğitim Vakfı Strateji Geliştirme Komitesi, Vakfın resmi senedi ve kuruluş amacı çerçevesinde misyon, vizyon çalışmasını yürütmek ve stratejik hedeflerine yönelik değerlendirmeler yapmak, öneriler geliştirmek ve Yönetim Kurulu onayıyla yol haritasına dönüştürmek üzere kurulmuştur.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayın