Bağış Yapmak İstiyorum

Kurumsal Çalışmalara Destek Fonu

Vakfımız bünyesindeki kurumsal tarih ve arşiv çalışmalarıyla beraber yönetim ve yönetişim çalışmalarına destek olmak için bu fona şartlı bağışlar yapılır. 

 

Bağış için tıklayınız

Ana Varlık Fonu Bağışları (Endowment)

Ana varlık fonu bağışları kapsamında, kişi veya kurumlar tarafından yapılan şartlı bağışlarla, ana parası harcanmayarak fonun getirisi değenlendirilendirilen veya getirinin ana varlığa eklendiği fonlardır. Ana varlık fonu için bağışlar nakdi ve ayni olabilirken gayrimenkul bağışları da ana varlık fonu için önemli bağış kalemleridir.

Bilgi için: info@hisar.org

Ayni Bağışlar

Bu kategoride eğitim faaliyetlerimizi daha etkin yürütmemizi sağlayacak malzeme, ekipman ve hizmet gibi ayni bağışlar yapılır.

Bilgi için: info@hisar.org

Mezun Bağışları

Hisar camiasının en önemli paydaşlarından olan mezunlarımız istedikleri tutarda destek olabilirler; bağışları mezun sınıf olarak takip edilmektedir. Bu kapsamda bağışçılarımız, sağladıkları desteğin kullanım amacını (burs, teknoloji ve inovasyon fonu gibi) kendilerine sunulan seçenekler arasından tercih eder.

Bağış için tıklayınız.

Özel Gün Bağışları

HEV dostlarının Hisar Okullarını desteklemek için yapacakları bu bağış türünde, isme özel tasarlanan sertifikalar, adına bağış yapılan kişilere gönderilir.

Bağış için tıklayınız.

Mekan/Alan İsimlendirme Bağışları

Okulumuzdaki mekan (bina, derslik, laboratuvar gibi) ve alanlara süreli/süresiz olarak kurumların, bireylerin veya ailelerinin isimleri verilir.

Bilgi için: info@hisar.org

Genel Fon Bağışları

Herhangi bir alt veya üst limiti olmayan şartsız bağışlar olup, Yönetim Kurulu onayı ve Resmi Senedimiz çerçevesinde Hisar Okulları ve ülkemizdeki diğer eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda kullanılır.

Bağış için tıklayınız.

Akademik Fonlara Bağışlar

Hisar Okulları tarafından burs ve mali yardım desteği de dahil olmak üzere akademik amaçlı fonlara, bağışçının uygun gördüğü miktarda bağış yapılır.

Bağış için tıklayınız.