BAĞIŞ

Bakanlar Kurulu’nun 23.08.1973 tarih ve 7/7031 sayılı kararıyla Hisar Eğitim Vakfı’na vergi muafiyeti sağlanmıştır. Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmı, tüzel kişiler için kurumlar vergisi beyannamesinde, gerçek kişiler için de gelir vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla vergiye tabi kazançtan indirim konusu yapılabilecektir.

Hisar Eğitim Vakfı'na online olarak kredi kartı ya da banka EFT/ havale yolu ile bağışta bulunabilirsiniz.

Kredi kartı ile yapılacak bağışlar için aşağıdaki form üzerinden ilerleyebilirsiniz.
Bağışçı Bilgileri
Fon Bağış Bilgileri