Hisar Eğitim Vakfı
İktisadi İşletmesi Hisar Okulları

 

Hisar Okulları, 1996 yılında Hisar Eğitim Vakfı tarafından, Türkiye’deki akademik standartların yükseltilmesi misyonu ile  kurulmuştur. Hisar Okulları, 21. Yüzyıl müfredatını yenilikçi ve ilerlemeci öğrenme ile harmanlayarak, öğrencilerimizin “içindeki gerçek potansiyeli keşfetmek ve geliştirmeyi” kendine amaç edinmiştir.

Hisar Okulları, Okulöncesinden 12. Sınıfa kadar K-12 bütünlüğünde 1.600’ü aşkın öğrencisi ve 1.000’den fazla mezunuyla eğitimde 27 yılı başarıyla geride bırakmıştır. Ülkenin önde gelen akademik kadrosunun ışığı altında yüksek standartlarda özel eğitim sunan Okul, öğrenmede sürekli gelişim ilkesini benimsemiştir.

32.000 metrekare kapalı ve 11.500 metrekare açık alandan oluşan Hisar Okulları Kampüsünde modern eğitim tesislerinden oluşan 3 okul binası, Kültür Merkezi ve Spor Merkezi bulunmaktadır.
K-12 bütünlüğünde Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise seviyesinde eğitim sunan akademik programları ile, sürekli kendini yenileyen esnek eğitim anlayışı, her geçen yıl sayısı artan teknoloji ve eğitim merkezleri, uluslararası kuruluşlarla yaptığı çalışma ve işbirlikleri ile bugün Türkiye’nin önde gelen okulları arasında yer almaktadır.  Hisar Okulları kurulduğu ilk günden bu yana, dünya ile rekabet edebilen öğrenciler yetiştirmek üzere; bilim, mühendislik, sanat, tasarım gibi farklı alanların ilişkilendirildiği bir eğitim modeli ve akademik program sunmaktadır. Okul; en küçük yaşlarından başlayarak, her düzeydeki öğrenciler için ilgi alanları doğrultusunda deney ve gözlem odaklı bilgi ve beceri edinme fırsatları yaratmaktadır. Bu becerilerle donanmış öğrenciler yaşam yolculuklarına, sorun belirleme, çözüm üretme ve bu çözümleri sebatla uygulamaya koyma tecrübesiyle başlamaktadır.

Okulun mezunları, Türkiye ve dünyanın önde gelen eğitim kurumları ve kuruluşlarında eğitim ve çalışma hayatlarına devam ederken, içinde bulunduğu toplumun ilerlemesine de katkıda bulunmaktadır.

Hisar Eğitim VAkfı İktisadi İşletmesi Hisar Okulları websitesine ulaşmak için lütfen tıklayınız